Zostań inżynierem przyszłości!

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały

Inżynieria Bezpieczeństwa

.

.

.

.

Współpracują z nami

Nasza kadra

Dlaczego warto zostać inżynierem

Absolwenci

Rekrutacja

Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały – studia dualne

Studia inżynierskie realizowane w formie dualnej – przy ścisłej współpracy z pracodawcami. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na specjalistów wdrażania nowych produktów i procesów, posiadających inżynierskie kompetencje związane z efektywnym wykorzystaniem innowacyjnych technologii wytwarzania i projektowania wspomaganego komputerowo.

 • Studiuj na kierunku współtworzonym przez pracodawców – studia dualne.
 • Zdobądź cenne doświadczenie realizując 12 miesięcy praktyk zawodowych w trakcie studiów.
 • Bierz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez przedsiębiorców.
Wybierz jedną z praktycznych specjalności i zaprojektuj swoją przyszłość!

Virtual Prototyping

Absolwenci tej unikatowej specjalności są przygotowani do pracy w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) oraz drukarek 3D.

 

Nanotechnologia

Absolwenci są przygotowani do pracy w
zakresie analizy problemów badawczych i
konstrukcyjnych urządzeń nowoczesnej
mikroelektroniki, metod testowania
nowoczesnych materiałów
elektronicznych, modelowania struktur
materiałów kompozytowych i analizy ich
własności fizycznych oraz posiadają
umiejętności pracy w zespole specjalistów
zatrudnionych w laboratoriach
badawczych przedsiębiorstw oferujących
wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Realizowany przez nas projekt „Zaprojektuj swoją przyszłość – studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały” został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii
„Studia przyszłości”

 

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia I stopnia

Interdyscyplinarny kierunek inżynierski, obejmujący różnorodne zagadnienia począwszy od aspektów technicznych, metod i sposobów działań ratowniczych, przez systemy bezpieczeństwa technicznego i cywilnego, aż po bezpieczeństwo informacji.
Podczas studiów weźmiesz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez uznanych praktyków z przemysłu i instytucji państwowych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
 • Studiuj na kierunku o profilu praktycznym.
 • Zdobądź cenne doświadczenie realizując 6 miesięcy praktyk zawodowych w trakcie studiów.
 • Bierz udział w praktycznych zajęciach prowadzonych przez uznanych praktyków z przemysłu i instytucji państwowych.
 • Zdobądź uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP.
Wybierz jedną z praktycznych specjalności i zostań inżynierem przyszłości!

Zarządzanie BHP

Absolwent będzie posiadał wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania środowiskiem pracy i systemami bezpieczeństwa, analizy i oceny stanu środowiska pracy, poziomu bezpieczeństwa i stosowanych technologii, bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych, organizacji pracy służb BHP, jak również stosowania technik informatycznych w zarządzaniu BHP.

 

​Biometria i Informatyka Śledcza

Absolwent będzie posiadał wiedzę i
umiejętności, związane z procesem
identyfikowania, zabezpieczania,
analizowania i prezentowania dowodów
elektronicznych w sposób umożliwiający
dopuszczenie ich w postępowaniu
sądowym, zarządzania bezpieczeństwem
systemów informacyjnych oraz
wykorzystania metod biometrycznej
identyfikacji tożsamości. Posiądzie wiedzę
z zakresu informatyki śledczej, w tym
również odzyskiwania danych, audytu IT
oraz cyberprzestępczości.

Inżynieria Bezpieczeństwa – studia II stopnia

Kształcenie na kierunku jest nastawione na uzyskanie kwalifikacji pozwalających prowadzić badania wdrożeniowe i kierować nimi, przygotowywać ekspertyzy i realizować projekty w zakresie inżynierii bezpieczeństwa.

Absolwenci zdobędą umiejętności i kompetencje pozwalające im na: rozpoznawanie zjawisk fizycznych w systemach technicznych z uwzględnieniem ryzyka, opracowanie odpowiednich metod identyfikacji zagrożeń oraz minimalizowanie prawdopodobieństwa wypadku, awarii czy szkód, a także dowodzenie w sytuacjach kryzysowych.
Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Wybierz jedną z praktycznych specjalności i zostań magistrem inżynierem:

Bezpieczeństwo Techniczne

Absolwenci tej specjalności zdobędą dodatkowe umiejętności i kompetencje m.in. w zakresie:
 • zagrożeń związanych z eksploatacją aparatury przemysłowej, bezpiecznego jej użytkowania oraz cyklu życia urządzeń i systemów technicznych,
 • doboru sprzętu oraz metody konfiguracji systemów kontroli dostępu i ochrony,
 • diagnostyki materiałowej odpowiedniej do rodzaju materiału i konstrukcji obiektu technicznego oraz rodzaju potencjalnych uszkodzeń,
 • wpływu awarii przemysłowych na środowisko,
 • analizy wyników monitoringu lub diagnostyki obiektu technicznego i formułowania zaleceń mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa.

Wywiad Gospodarczy i Bezpieczeństwo Informacji

Absolwenci tej specjalności zdobędą szerokie kompetencje zarówno w zakresie:
 • bezpieczeństwa informacji – czyli właściwego zabezpieczenia informacji przetwarzanych w przedsiębiorstwie, które  należy obecnie do priorytetów organizacji. Dotyczy to zarówno wdrożenia rozwiązań w obszarze teleinformatyki, jak również zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, osobowego, prawnego oraz ciągłości działania. Dla osób posiadających takie kwalifikacje otwiera się obecnie rynek pracy m.in. na stanowiskach inspektorów ochrony danych.
 • wywiadu gospodarczego – wywiad gospodarczy pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i dystrybucję informacji wywiadowczych w przedsiębiorstwie, prowadzony legalnymi metodami i środkami, którego celem jest wspieranie decyzji zarządczych, a także zdobycie, utrzymanie bądź powiększenie przewagi konkurencyjnej. Na tym polu działa również coraz więcej przedsiębiorstw prywatnych w formie wywiadowni gospodarczych.

Współpracują z nami

Nasze kierunki inżynierskie powstały przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Taka współpraca pozwala na ciągłe dostosowywanie prowadzonych specjalności do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dzięki temu nasi absolwenci pracują w zawodzie oraz są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami.

Posłuchaj opinii pracodawców, którzy z nami współpracują:

Nasza kadra

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego prowadzą praktyczne zajęcia na wyżej wymienionych kierunkach studiów. Współpraca pomiędzy prowadzącymi i studentami, rozpoczynająca się podczas tych zajęć, daje szansę studentom na realizację ciekawych praktyk i staży zawodowych, a po zakończeniu studiów na interesującą ofertę pracy!

Dr inż. Marcin Dyner

Właściciel firmy Fabryka Narzędzi Medycznych Chirmed produkującej narzędzia chirurgiczne, stomatologiczne, komponenty niemedyczne ze stali nierdzewnej i tytanu oraz realizującej badania B+R w tym obszarze.

Mgr Artur Lipowicz

Główny specjalista ds. bhp z ponad 10-letnim stażem pracy, inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej oraz biegły sądowy w zakresie BHP.

Dr inż. Piotr Reszka

Inżynier projektowania (Design engineer) w  międzynarodowej firmie automotive: Body Control System Automotive Interface of Solution.

Dr inż. Maciej Ginalski

Dyrektor Regionalny SYMKOM – ANSYS Channel Partner

Mgr inż. Damian Wojtysek

Specjalista ds. technicznych systemów zabezpieczeń z ponad 6-letnim stażem, związany ze spółką E-commerce Partners znanej na rynku pod brandem Eltrox.pl

Mgr inż.  Piotr Błaszczeć

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący akredytowanej jednostki certyfikacyjnej CIS – Certification Security Services. Właściciel firmy LOCOS zajmującej się m.in. audytem, wdrożeniami
systemów bezpieczeństwa i analizą computer forensics.

Dr inż. Łukasz Sołtysiak

Specjalista konstruktor w firmie BOCAR Sp. z o.o., która zajmuje się produkcją samochodów specjalistycznych głównie dla straży pożarnej.

Mgr Andrzej Nowak

Biegły sądowy w zakresie bhp, publicysta i stały współpracownik redakcji ATEST – Ochrona Pracy, w latach 2007-2019 wiceprezes Zarządu
Głównego, prezes o/Częstochowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Dlaczego warto studiować nasze kierunki inżynierskie?

 • Rynek pracy potrzebuje wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
 • Studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji w kołach naukowych.
 • Kierunki studiów mają charakter interdyscyplinarny, co umożliwia łatwą adaptację do aktualnych wymagań rynku pracy.
 • Studenci mają szerokie kontakty z potencjalnymi pracodawcami w trakcie zajęć, praktyk i staży.
 • Istnieje możliwość odbywania części studiów i praktyk za granicą w ramach Programu Erasmus +.
 • Możliwość uzyskania stypendiów i zakwaterowania w domu studenckim.
 • Znaczący udział warsztatów w zajęciach dydaktycznych.
 • Studia dają możliwość zdobycia na preferencyjnych warunkach dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami – uprawnienia audytorów wewnętrznych wybranych systemów zarządzania nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego, uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej (Centralna Szkoła PSP), ukończenie kursu instruktora pierwszej pomocy (firma SECURA), międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość obsługi oprogramowania SolidWorks – SOLIDWORKS Associate (CSWA).
 • Studenci mogą uczestniczyć w płatnych praktykach, stażach i programach szkoleniowych finansowanych w ramach funduszy europejskich.

Absolwenci

Nasi Absolwenci stanowią grono cenionych pracowników i przedsiębiorców. Zobaczcie opinie naszych absolwentów

mgr inż. Patrycja Koza

Starszy Inspektor BHP oraz Inspektor Ochrony PPOŻ

Starszy Specjalista ds. BHP, Inspektor Ochrony PPOŻ, Koordynator ds. BHP

Jestem absolwentką kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Studia na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie umożliwiły mi zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do podjęcia pracy w zawodzie, którą rozpoczęłam od razu po studiach. W dotychczasowej ścieżce zawodowej miałam przyjemność współpracować zarówno z firmami z branży produkcyjnej jak i budowlanej. Koordynowałam w zakresie BHP jedną z największych inwestycji drogowych Wrocławia ostatnich lat.

mgr inż. Damian Szymanek

właściciel firmy
DAKO-BHP
„Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na uczelni oraz podczas pracy na stanowisku Specjalisty ds. BHP w różnych firmach mogłem rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.”

inż. Piotr Wójcik

Specjalista ds. BHP oraz Inspektor Ochronny PPOŻ

 w firmach Wulkan S.A. oraz Fenix Machines sp. z o.o „Już podczas studiów inżynierskich pracowałem jako operator maszyn CNC, dzięki znajomości zagadnień technicznych zdobyłem również doświadczenie w dziale kontroli jakości, a po ukończeniu studiów kiedy zdobyłem uprawnienia do pracy w służbie BHP znając dokładnie specyfikę zakładów objąłem to stanowisko”

mgr inż. Łukasz Krawczyk

Starszy Inspektor BHP i Inspektor Ochrony PPOŻ
„Co dały mi studia na kierunku inżynierskim? Przede wszystkim bardzo duży zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, który mogę wykorzystywać w swoim wyuczonym zawodzie. Dzięki kontaktom zdobytym podczas studiów znalazłem pracę, która daje mi bardzo dużo satysfakcji, a oprócz tego, studia to wspaniałe 5 lat, które spędziłem z przyjaciółmi poznanymi w pierwszym dniu nauki.”

mgr inż. Bartosz Kopiński

Główny Specjalista ds. BHP

Po Inżynierii Bezpieczeństwa z powodzeniem dostałem się do Państwowej Inspekcji Pracy. Bogatszy o doświadczenie Inspektora PIP wróciłem do wykonywania zadań służby BHP. Obecnie jestem managerem ds. BHP w dużym zakładzie branży spożywczej, właścicielem firmy consultingowej, trenerem i audytorem. Ponadto jestem wykładowcą akademickim na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Al. Armii Krajowej 13/15
42-200 Częstochowa

Skip to content